1. Home
  2. Publicaties
  3. Asbestovertredingen
  4. Asbestsanering Haarsma B.V.

Asbestsanering Haarsma B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Asbestsanering Haarsma B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: FRANEKER

Datum constatering overtredingen

12-09-2014

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a lid 1 Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.50 lid 5 Werk niet volgens het opgestelde werkplan uitgevoerd.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Bredyk 175
9088BW Wirdum fr

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.