WMR Rinsumageest B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: WMR Rinsumageest B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: RINSUMAGEAST

Datum constatering overtredingen

15-10-2014

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45 lid 2 Asbeststof werd geproduceerd of kwam vrij in de lucht.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Boltawei 8
Anjum

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.