Buijs Asbest B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Buijs Asbest B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: UTRECHT

Datum constatering overtredingen

29-10-2014

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45 lid 1 Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Parallelweg
's-Hertogenbosch

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.