de heer B. Hielkema

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: de heer B. Hielkema
Plaats overtreder/bedrijf: VEGELINSOORD

Datum constatering overtredingen

30-10-2014

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45 lid 1 Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Welleweg 6 a
8467SB VEGELINSOORD

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.