Asbest Partners Brabant B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Asbest Partners Brabant B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: VEGHEL

Datum constatering overtredingen

03-12-2014

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a lid 1 Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Lageweg 1
Raamsdonk

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking