De heer M. Jasper h.o.d.n. Jasper Technisch Installatiebedrijf

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: De heer M. Jasper h.o.d.n. Jasper Technisch Installatiebedrijf
Plaats overtreder/bedrijf: LEEUWARDEN

Datum constatering overtredingen

31-10-2014

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45 lid 1 Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a lid 1 Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a lid 4 Asbest(houdend product) was niet verwijderd vóór aanvang ander werk.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.51a lid 1 Na reiniging werkplaats in binnenruimte is geen eindbeoordeling uitgevoerd.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d lid 1 Risicoklasse 2/3 werk was niet uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d lid 5 Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Nieuwstad 63
Leeuwarden

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.