Acro Bouw B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Acro Bouw B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: LEEUWARDEN

Datum constatering overtredingen

31-10-2014

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a lid 1 Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a lid 4 Asbest(houdend product) was niet verwijderd vóór aanvang ander werk.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Nieuwestad 63
Leeuwarden

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.