J.P. Isolatie B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: J.P. Isolatie B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: MAASDIJK

Datum constatering overtredingen

06-11-2014

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a lid 1 Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Moleneindstraat 2
Breda

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.