MDM Milieutechniek B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: MDM Milieutechniek B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: BRUNSSUM

Datum constatering overtredingen

03-12-2014

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45 lid 2 Afvalstof was niet z.s.m. verzameld en afgevoerd in geschikte verpakking.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a lid 1 Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Poorterstraat 10 84
Brunssum

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking