De heer D.T. Snoodijk h.o.d.n. Metsel- en Timmerbedrijf Snoodijk

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: De heer D.T. Snoodijk h.o.d.n. Metsel- en Timmerbedrijf Snoodijk
Plaats overtreder/bedrijf: KOUDUM

Datum constatering overtredingen

09-01-2015

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45 lid 1 Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a lid 4 Asbest(houdend product) was niet verwijderd vóór aanvang ander werk.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.51a lid 3 Na reiniging werkplaats in buitenlucht is geen visuele inspectie uitgevoerd.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d lid 5 Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Vermaningsweg 15
Koudum

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.