Van Caam Asbestverwijdering en Sloopwerken B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Van Caam Asbestverwijdering en Sloopwerken B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: OUD GASTEL

Datum constatering overtredingen

20-01-2015

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45 lid 1 Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a lid 1 Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Kwartiersedijk 17
4793RD Fijnaart

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.