De heer A.H.B. Spierings h.o.d.n. Axel Spierings

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: De heer A.H.B. Spierings h.o.d.n. Axel Spierings
Plaats overtreder/bedrijf: TILBURG

Datum constatering overtredingen

08-12-2014

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a lid 1 Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.51a lid 1 Na reiniging werkplaats in binnenruimte is geen eindbeoordeling uitgevoerd.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

De Perponcherstraat 132
2518TA 's-Gravenhage

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.