Crijns Asbestsanering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Crijns Asbestsanering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: BRUNSSUM

Datum constatering overtredingen

09-01-2015

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Terpstraat 6
Wessem

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.