de heer W.C. Mulleners

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: de heer W.C. Mulleners
Plaats overtreder/bedrijf: AMSTERDAM

Datum constatering overtredingen

06-02-2015

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 4e lid Asbest(houdend product) was niet verwijderd vóór aanvang ander werk.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 1e lid Risicoklasse 2/3 werk was niet uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Cottessen 5
6294NE Vaals

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.