Kwakkel B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Kwakkel B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: KAMPEN

Datum constatering overtredingen

06-02-2015

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a lid 1 Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Putten

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.