AKZO Nobel Industrial Chemicals B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: AKZO Nobel Industrial Chemicals B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: HENGELO OV

Datum constatering overtredingen

23-10-2014

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45 lid 1 Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a lid 1 Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Boortoren 27
7554RS Hengelo

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.