de heer J.L. Havinga

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: de heer J.L. Havinga
Plaats overtreder/bedrijf: GRONINGEN

Datum constatering overtredingen

12-02-2015

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.51a, 3e lid Na reiniging werkplaats in buitenlucht is geen visuele inspectie uitgevoerd.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 1e lid Risicoklasse 2/3 werk was niet uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Niekerkerdiep Noordzijde 11
Briltil

Rechtsgang staat open

Ja

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.