Dalem B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Dalem B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: HAPERT

Datum constatering overtredingen

20-02-2015

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Houtgoorstraat 12
Chaam

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.