Oskam Asbestverwijdering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Oskam Asbestverwijdering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: UTRECHT

Datum constatering overtredingen

27-02-2015

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Schedeldoekshaven 200
2511EZ 's-Gravenhage

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.