C.A. de Groot Asbestsanering en Milieutechniek B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: C.A. de Groot Asbestsanering en Milieutechniek B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: ALKMAAR

Datum constatering overtredingen

06-03-2015

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Ambachtsweg e.o
Wateringen

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.