de heer H. De Jong

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: de heer H. De Jong
Plaats overtreder/bedrijf: OOSTERZEE

Datum constatering overtredingen

19-03-2015

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Herenweg 90
8536TV OOSTERZEE

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.