Reijrink Aannemersbedrijf B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Reijrink Aannemersbedrijf B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: ESBEEK

Datum constatering overtredingen

01-04-2015

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.

Bestuurlijk besluit

Locatie overtreding

Burgerhoutsestraat 74 t.o.
4702BE Roosendaal

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.