de heer O.W. Dolstra

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: de heer O.W. Dolstra
Plaats overtreder/bedrijf: OOSTERSTREEK

Datum constatering overtredingen

01-05-2015

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Dwarsvaartweg 38
8388MN Oosterstreek

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.