Fideel Bouwservice B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Fideel Bouwservice B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: EINDHOVEN

Datum constatering overtredingen

04-02-2015

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Derpshei 22
Overloon

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.