De heer R. Grobecker h.o.d.n. Alles Top

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: De heer R. Grobecker h.o.d.n. Alles Top
Plaats overtreder/bedrijf: DORDRECHT

Datum constatering overtredingen

22-04-2015

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 2e lid onder a Asbeststof werd geproduceerd of kwam vrij in de lucht.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Jupiterlaan 41
Dordrecht

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.