Crijns Asbestsanering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Crijns Asbestsanering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: BRUNSSUM

Datum constatering overtredingen

16-03-2015

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 7e lid Het werk is niet mede verricht door iemand met het certificaat vakbekwaamheid asbestverwijdering.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Rechtstraat 3 A
Maastricht

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.