Sloopbedrijf Oosterhout B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Sloopbedrijf Oosterhout B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Oosterhout

Datum constatering overtredingen

21-05-2015

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Innovatiepark 15
OOSTERHOUT NB

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.