J.C. Krans Aannemingswerken B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: J.C. Krans Aannemingswerken B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: STADSKANAAL

Datum constatering overtredingen

01-07-2015

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Grasmus 50
Hoogeveen

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.