JeNi Asbestsanering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: JeNi Asbestsanering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Borne

Datum constatering overtredingen

06-07-2015

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Oosteinde 28
Wapserveen

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.