Scholtens Asbestverwijdering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Scholtens Asbestverwijdering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: 2E EXLOËRMOND

Datum constatering overtredingen

30-06-2015

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Ter Apel

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.