B.V. Handels- en Aannemingsmaatschappij Raijm

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: B.V. Handels- en Aannemingsmaatschappij Raijm
Plaats overtreder/bedrijf: Someren

Datum constatering overtredingen

30-06-2015

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Molenstraat 40
Asten

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.