Scholtens Asbestverwijdering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Scholtens Asbestverwijdering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: 2E EXLOËRMOND

Datum constatering overtredingen

12-02-2015

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Bokum 3
9977TC Kloosterburen

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.