J.P. Isolatie B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: J.P. Isolatie B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Maasdijk

Datum constatering overtredingen

20-01-2015

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.51a, 1e lid Na reiniging werkplaats in binnenruimte is geen eindbeoordeling uitgevoerd.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Veerlaan 17 23
Rotterdam

Rechtsgang staat open

Ja

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.