Gebr. Scholten Milieu B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Gebr. Scholten Milieu B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: BEVERWIJK

Datum constatering overtredingen

13-07-2015

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Asbeststof werd geproduceerd of kwam vrij in de lucht.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Haarlem

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.