ASW milieu B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: ASW milieu B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: ERMELO

Datum constatering overtredingen

27-07-2015

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Mercuriusstraat 14
Vlaardingen

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.