Asbestverwijdering Konings B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Asbestverwijdering Konings B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: ROOSENDAAL

Datum constatering overtredingen

11-08-2015

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Ettenseweg 22
4714TA Sprundel

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.