de heer S.A. van den Brink

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: de heer S.A. van den Brink
Plaats overtreder/bedrijf: BARNEVELD

Datum constatering overtredingen

11-05-2015

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Droevendalsesteeg 3 te
Hoogland

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.