De heer A. Bolt h.o.d.n. Bouwbedrijf Bolt

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: De heer A. Bolt h.o.d.n. Bouwbedrijf Bolt
Plaats overtreder/bedrijf: STADSKANAAL

Datum constatering overtredingen

10-07-2015

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 4e lid Asbest(houdend product) was niet verwijderd vóór aanvang ander werk.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.51a, 3e lid Na reiniging werkplaats in buitenlucht is geen visuele inspectie uitgevoerd.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Klompenmaker 2
Stadskanaal

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.