Georges van Dijke Keuken- en Badkamertechniek

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Georges van Dijke Keuken- en Badkamertechniek
Plaats overtreder/bedrijf: KLAASWAAL

Datum constatering overtredingen

04-09-2015

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.51a, 1e lid Na reiniging werkplaats in binnenruimte is geen eindbeoordeling uitgevoerd.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 1e lid Risicoklasse 2/3 werk was niet uitgevoerd door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

De Villeneuvestraat 39
3053ZT Rotterdam

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.