Weever Sloopwerken B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Weever Sloopwerken B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Kampen

Datum constatering overtredingen

06-10-2015

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Hendric Stevinstraat 12
Emmeloord

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.