VKS N.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: VKS N.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Wormerveer

Datum constatering overtredingen

11-08-2015

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Rapenburg 28
2311EW Leiden

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.