Boon Asbestverwijdering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Boon Asbestverwijdering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: BARNEVELD

Datum constatering overtredingen

30-09-2015

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 2e lid onder a Asbeststof werd geproduceerd of kwam vrij in de lucht.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Heilaarstraat 196
Breda

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.