AMF Asbestsanering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: AMF Asbestsanering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: BARNEVELD

Datum constatering overtredingen

09-09-2015

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Bergstraat 4
Loon Op Zand

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.