Sloopbedrijf Oosterhout B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Sloopbedrijf Oosterhout B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Oosterhout

Datum constatering overtredingen

05-10-2015

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 1e lid Geen doeltreffende maatregelen bij te verwachten overschrijding grenswaarde.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Meerberg 4
Oosterhout nb

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.