Visscher Sloop- en Asbestverwijdering B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Visscher Sloop- en Asbestverwijdering B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: ZWAAG

Datum constatering overtredingen

26-10-2015

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.
  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.54d, 5e lid Het werk is niet uitgevoerd door, of onder toezicht van een gecertificeerde toezichthouder.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Loosduinseweg 7 9
's-Gravenhage

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.