ARWE Asbest B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: ARWE Asbest B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: Loerbeek

Datum constatering overtredingen

30-07-2015

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Tolstraat 5
Drempt

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.