Oranje B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Oranje B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: ROTTERDAM

Datum constatering overtredingen

19-10-2015

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 4e lid Asbest(houdend product) was niet verwijderd vóór aanvang ander werk.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Loosduinseweg 7 -9
's-Gravenhage

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.