De heer N. Abdalla h.o.d.n. N.A. Sloopwerken

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: De heer N. Abdalla h.o.d.n. N.A. Sloopwerken
Plaats overtreder/bedrijf: EEMNES

Datum constatering overtredingen

24-11-2015

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 4e lid Asbest(houdend product) was niet verwijderd vóór aanvang ander werk.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Diemen

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.