Asbestos & Demolition Support B.V.

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Asbestos & Demolition Support B.V.
Plaats overtreder/bedrijf: AMSTERDAM

Datum constatering overtredingen

11-08-2015

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.45, 1e lid Concentratie van asbeststof niet zo laag mogelijk onder de grenswaarde gehouden.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Rijshoutweg 14
1505HL Zaandam

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.