Arend van der Meer Dakbedekkersbedrijf

Overtreder

Naam overtreder/bedrijf: Arend van der Meer Dakbedekkersbedrijf
Plaats overtreder/bedrijf: GELEEN

Datum constatering overtredingen

20-10-2015

Geconstateerde overtredingen

  • Arbeidsomstandighedenbesluit, Art 4.48a, 4e lid Asbest(houdend product) was niet verwijderd vóór aanvang ander werk.

Bestuurlijk besluit

Boete

Locatie overtreding

Pastoor Brounsstraat 4
6451EE Schinveld

Rechtsgang staat open

Nee

Reactie overtreder op openbaarmaking

Geen reactie ontvangen.